ನವೆಂಬರ್ 22, 2008

ಮೈಕಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮನಾದಾಗ

ಮಹೇಶ ಎಂಬಾತ ಯೂಪಿಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಿಂದ ಬಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಂಗ್ಲೀಷು, ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಗಮಾರನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದದ್ದು.

ನಮ್ಮ ಮಹೇಶನಿಗೆ 
"ಮೈಕಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ 
ಮುಸಲ್ಮಾನ್ 
ಬನ್ ಗಯಾ" 
ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

"ಥತ್! ಓ ದುನಿಯಾ ಬನೇಗಾ, 
ಕೀಡಾ ಬನೇಗಾ, 
ದೇವತಾ ಬನೇಗಾ, 
ಔರತ್ ಬನೇಗಾ, 
ಗಧೀ ಬನೇಗಾ... 
ಔರ್ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ನಹೀ ಬನೇಗಾ?" ಎಂದ.

ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಯಾಕೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ?

0 comments:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ