ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2008

ದೆಹಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು

ದೆಹಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ
ಸತ್ತು ಹೋದ ಮಹನೀಯರ ಹೆಸರು

ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ರಸ್ತೆ
ಫಿರೋಜ್ ಶಹ ರಸ್ತೆ

ಅಕ್ಬರ್, ಬಾಬರ್, ಷಹಜಹಾನ್
ಔರಂಗಜ್ಹೇಬ್ ರಸ್ತೆ

ಮೌಲಾನಾ, ನೆಹರೂ, ಅಸಫ್ ಅಲಿ,
ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ

ನಮ್ಮ ನಾಯಕರದು
ಅದೆಷ್ಟು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ

ಬಳಿಕ ಸತ್ತ ಪಂಚಶೀಲ
ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಾದ
ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ
ವಿನಯಕ್ಕೂ ರಸ್ತೆ

0 comments:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ