ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2008

ಅಕ್ಕ ದೂರಿಟ್ಟಾಗ

ಅಕ್ಕನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ
ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಲಂಡೋರಿ ಲಾಗ
ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಅವಳ ಗಾಳಿಪಟ
ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಓಡಿ ಓಡಿ
ಗೋಡೆ ಹತ್ತಿ
ಓಣಿ ಹಾರಿ
ಕಲ್ಲೆಡವಿ
ಕೆಸರ ಪಿಚಕಾರಿ
ಕಾಲಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ
ಕೊನೆಗೆ
ಪುಂಡ ಪೋಕರಿಗಳು
ಗಾಳ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಲಪೆಟ್
ಮಾಡಿದಾಗ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಳಗೆ
ಬಿದ್ದುದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಲು ಹೊಡೆದಾಟ
ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ
ಯಾರು ಹೆಕ್ಕುತ್ತಾರೋ ಅವರದೇ ಹಕ್ಕು
ಅಂಗಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಪಟಪಟನೆ
ಸಿಡಿದು ಕಪಾಳದಂಚಿನ ನರನಾಡಿ
ಅಷ್ಟಾದರೂ ಬಿಡದೆ
ಹರಿದ ಕಾಗದ
ಮುರಿದ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಗೆ
ಸಿಕ್ಕು ಕೊಂಡಿರುವ
ಉದ್ದ ಬಾಲಂಗೋಚಿಯ ಸುತ್ತಿ
ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಬಿಳಿ ಕಾಟನ್ ಹಗ್ಗವ
ನೆಲದುದ್ದಕ್ಕೆ ಎಳೆದಾಡುತ್ತಾ
ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ
ನೋಡಮ್ಮ ನಾನು ಬೇಡ ಬೇಡ
ಅಂದರೂ
ಆ ಪುಂಡರೊಂದಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಿ
ಅಂಗಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಾನೆ
ಅಂತ ದೂರಿತ್ತಳೇ
ನನಗದು ಸೋಜಿಗ !
ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ!

0 comments:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ