ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2008

ಜಾಯಿರೆ ಜಾಯಿ: ಕೊಂಕಣಿ ಜೋಗುಳ

ಜಾಯೀರೆ ಜಾಯಿ ಕರೀನ ಬಬ್ಬಾ ತುಕ್ಕಾ
ಜೋಯೀರೆ ಜೋಯೀ ಕರೀನ
(ಜಾಯಿ ಎಂದರೆ ಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ: ಜೋಯಿ ಎಂದರೆ ಜೋಗುಳ)
(ಮಗುವೆ ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವೆ ಎಂಬ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ)

ಬಬ್ಬಾಲೋ ಆನು ಯೆತ್ತಲೋ, ಬಬ್ಬಾಕ
ಖೆಳ್ಚಾಕ "ಬೊಂಬೆ" ಹಾಡ್ತಲೋ
(ಮಗುವೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಬರುವರು, ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಆಡಲು ಆಟಿಕೆ ತರುವರು)
(ಇಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ತಂದೆ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಆಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನು)

ಜಾಯಿರೆ ಜಾಯಿ ಕರೀನ ಬಬ್ಬಾ ತುಕ್ಕಾ
ಜೋಯೀರೆ ಜೋಯೀ ಕರೀನ

ಬಬ್ಬಾಲಿ ಅಮ್ಮ ಯೆತ್ತಲೀ ಬಬ್ಬಾಕ
ಖಾವ್ಚಾಕ "ಮೀಥಾಯಿ" ಹಾಡ್ತಲೀ
(ಮಗುವೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಬರುವಳು ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ತಿನ್ನಲು ಮಿಥಾಯಿ ತರುವಳು)

ಜಾಯಿರೆ ಜಾಯಿ ಕರೀನ ಬಬ್ಬಾ ತುಕ್ಕಾ
ಜೋಯೀರೆ ಜೋಯೀ ಕರೀನ

ಹೀಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಮಾಮ, ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಗುವೆ ನಿನಗಿಷ್ಟದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಗುವಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವ ವರೆಗೆ ಜೋಗುಳ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಜೋಗುಳ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಜೋಗುಳವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸುವಾಗ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಅವನಿಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ "ಜಾಯಿರೆ ಜಾಯಿ ಮಣ" (ಜಾಯಿರೆ ಜಾಯಿ ಹೇಳು) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಬಹಶ ತನ್ನನ್ನು ಮುದ್ದುಗರೆಯುವ ತನಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಬರುವಾಗ ತನಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ತರುವುದು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಮಗುವಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿ. ಈ ಅಂಶವೇ ಈ ಜೋಗುಳದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು.

0 comments:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ